Правила и Условия

Правила и Условия

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ("Договор"), ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ, КАКТО И ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, ИЗЛОЖЕНИ ПО-ДОЛУ.

Този договор урежда условията на ползване на интернет сайта, управляван от Cinegrand EOOD, неговите дъщерни дружества и филиали (наричани общо "CINE GRAND") на www.cinegrand.com ("сайтът"). CINE GRAND си запазва правото да променя, изменя, допълва или премахва части от настоящото споразумение по всяко време. Такива промени, изменения или модификации, влизат в сила незабавно след изпращането на предизвестие към вас, което може да бъде дадено по всякакъв начин, включително и чрез публикации в сайта. Използването на сайта, дори и след такова предупреждение, се счита за приемане от Ваша страна на промените, измененията и модификациите.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ИЛИ УСЛОВИЯТА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, НАЙ-УЧТИВО ВИ МОЛИМ ДА НАПУСНЕТЕ ТОЗИ ИНТЕРНЕТ САЙТ СЕГА.

Декларацията за поверителност на CINE GRAND е неразделна част от настоящото споразумение и е включена към тази справка. Кликнете тук, за да видите нашата Декларация за поверителност.

употреба

Добре дошли в сайта на CINE GRAND. CINE GRAND предоставя този сайт, включително цялата информация, средства и услуги, достъпни на този сайт, за Вас - потребителят, обвързано с изпълнението на Вашето приемане на всички условия, изисквания, политиките и забележките, посочени тук. Освен ако не е посочено тук, никаква част от информацията, средствата, софтуер, продуктите или услугите, включени в, или достъпни чрез този сайт може да бъдат сваляни, копирани или съхранявани чрез друга система, нито може същото да бъде преразпределяно за други цели или използвано за търговска цел без изричното писмено съгласие на CINE GRAND.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Този сайт е защитен от Българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове и изображения в сайта са собственост на CINE GRAND или трети страни лицензодатели. Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, в което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.

CINE GRAND включва търговските марки GRAND CINEMAS, CINE GRAND, MY CINEMAS, използвани по повод бизнес дейността на CINE GRAND. Всички CINE GRAND марки са изключителна собственост на CINE GRAND, нейните филиали или трети страни лицензодатели. Настоящото споразумение не Ви разрешава да използвате, която и да е CINE GRAND марка. Вие се съгласявате да не използвате никоя CINE GRAND марка по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на CINE GRAND, което съгласие може да бъде отказано по усмотрение на CINE GRAND. Неоторизирана употреба на марка CINE GRAND може да представлява нарушение на законите, свързани с интелектуалната собственост.

ХИПЕРВРЪЗКИ

Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове в Интернет. Тези сайтове не са под контрола на CINE GRAND и CINE GRAND не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове или продуктите и услугите, които могат да бъдат предлагани чрез такива сайтове. Включването на такава връзка не предполага утвърждаването на интернет страницата от CINE GRAND и CINE GRAND отхвърля всякаква отговорност по отношение на съдържанието или употребата на такива сайтове, както и всички продукти или услуги, предлагани чрез тези сайтове.

ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

Certain areas of this Site may enable you to post content, submit emails, or otherwise provide feedback or other information to CINE GRAND. By your submitting, posting or displaying of such content you give CINE GRAND a perpetual, irrevocable, fully-paid, worldwide, royalty-free and non-exclusive license to reproduce, modify, translate, publish, publicly display and distribute such content in any form, anywhere and for any purpose,. You agree that this license includes a right for CINE GRAND to make such content available to other companies, organizations or individuals with whom CINE GRAND has relationships for the provision of services, and to use such content in connection with the provision of those services. You represent and warrant to CINE GRAND that you have all the rights, power and authority necessary to grant the above license and use of your content by CINE GRAND will not infringe or violate the rights of any third party.

Вие разбирате, че цялата информация, данни или други материали, които са публикувани на или разменени в рамките на сайта от Вас или друг потребител ("Потребителско съдържание"), са отговорност единствено на лицето, от което тoва съдържание произхожда. Това означава, че CINE GRAND не носи отговорност за Потребителското съдържание. CINE GRAND не контролира Потребителско съдържание, което е публикувано и като такъв, не е гаранция за неговата точност, цялост или качество. Вие разбирате, че с използването на сайта, можете да бъдете изложен на Потребителско Съдържание, което е обидно, неприлично или нежелателно, и в това отношение Вие използвате сайта на свой собствен риск. При никакви обстоятелства Cine GRAND не носи отговорност за всяко Потребителско съдържание.

ЛИЧНИ ДАННИ

Когато предоставяте информация за себе си на CINE GRAND, Вие се съгласявате да: (а) да предоставите точна, актуална и пълна информация за себе си, и (б) поддържате и актуализирате своевременно същата информация, за да бъде съхранявана точно, с актуални и пълни данни. Ако Вие предоставите всякаква информация, която е невярна, неточна или непълна, или CINE GRAND има някакви основания да подозира, че тази информация е невярна, неточна или непълна, CINE GRAND има право да спре или да прекрати всеки акаунт или регистрация, която Вие сте утвърдили във връзка с вашето използване на Сайта и да откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на сайта или част от него.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Във връзка с използването на сайта, Вие се съгласявате да не 
(I) предоставяте потребителско съдържание, което е незаконно, заплашително или обидно, вредно за непълнолетни, по какъвто и да е начин; вулгарно, оскърбително, нарушаващо личното пространство, пълно с омраза, както расова, така и етническа; 
(II) подправяте заглавни страници или по друг начин да манипулирате идентификатори с цел прикриване на произхода на всяко Потребителско съдържание, което се предава на сайта; 
(III) предоставяте всякакво потребителско съдържание, което нямате право да предоставяте съгласно закон или по договорно или доверително задължение (като търговска тайна или поверителна информация, научена или разкрита като част от трудово правоотношение или по договори за неразкриване на вътрешна информация и т.н.); 
(IV) предоставяте всякакво Потребителско съдържание, което нарушава интелектуалната собственост или друго право на всяка една от страните;
(V) предоставяте всякаква реклама, рекламни материали, спам, верижни писма, или всяка друга форма на привличане;
(VI) предоставяте всякакви материали, които съдържат софтуерни вируси, троянски коне, шпионски софтуер, рекламен софтуер или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожат или ограничат функционалността на всеки компютър, софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване; 
(VII) се представяте за друг човек или обект, или по друг начин невярно представяте вашата връзка с лице или юридическо лице;
(VIII) пречене или прекъсване на експлоатацията на обекта или сървъри или мрежи, свързани със Сайта; 
(IX) използвате всяка информация или материали в този сайт с цел да се конкурират със CINE GRAND или участие в/или бъдещи съдебни дела срещу CINE GRAND; 
(X)или събирате лични данни или информация за други потребители.

Въпреки че, CINE GRAND не отсява по някакъв начин потребителското съдържание, CINE GRAND си запазва правото, но не и като задължение, да изтрие или премахне потребителско съдържание за даден повод или без причина. Без да ограничава гореизложеното, CINE GRAND има правото да отстранява потребителско съдържание, което нарушава настоящото споразумение.

РЕГИСТРАЦИЯ И ПАРОЛИ

Сайтът може да изиска от Вас да се регистрирате или да попълните парола преди да Ви позволи достъп до определени продукти и услуги, достъпни на сайта. Вие потвърждавате и приемате, че носите отговорност за запазването на поверителна информация, свързана с регистрацията и паролата Ви. Освен това се съгласявате, че единствено Вие сте отговорни за всички дейности, които се случват с регистрацията и паролата. Ако разберете за неоторизирано използване на Вашата парола или акаунт, Вие се съгласявате веднага да уведомите CINE GRAND на- feedback@cinegrand.com .

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГАРАНЦИИ

НИЩО В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ НЕ СЕ ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ОТ ГАРАНЦИЯТА НА CINE GRAND ИЛИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ЗАГУБИТЕ, КОИТО НЕ МОЖЕ ЗАКОННО ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЛИ СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ. СЪОТВЕТНО САМО ОГРАНИЧЕНИЯТА, КОИТО СА ЗАКОННИ ВЪВ ВАШАТА ЮРИСДИКЦИЯ ЩЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС, А НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ЗАКОНА.

САЙТЪТ И ВСИЧКИТЕ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧЕНИ В, ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ, СЕ ПРЕДЛАГАТ "КАКТО Е" И "КАКТО СА НАЛИЧНИ". САЙТЪТ И ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В, ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТЪТ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНО ИЛИ КОСВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ. CINE GRAND НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ СА ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ ИЛИ КОРЕКТНИ; ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ БЪДЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВСЕКИ ЕДИН МОМЕНТ ИЛИ МЯСТО; ЧЕ ВСЯКАКВИ ДЕФЕКТИ ИЛИ ГРЕШКИ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ; ИЛИ ЧЕ САЙТЪТ Е БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАШ РИСК.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА CINE GRAND НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА САЙТЪТ, КОИТО СА ПРИЧИНЕНИ ПОД КАКВАТО И ДА Е ТЕОРИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯКОИ СТРАНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ОТГОВОРНОСТТА НА CINE GRAND ПРИ ТАКИВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО СТЕПЕНТА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

THESE LIMITATIONS APPLY EVEN IF CINE GRAND HAS BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите CINE GRAND, както и съответните служители, предприемачи, представители, служители и директори от всички задължения, искове и разноски (включително разумни адвокатски хонорари), които произтичат от или са свързани с всяко изпратено потребителско съдържание, което се изпраща или предоставя чрез Сайта, Ваше нарушение на настоящото споразумение, или Ваше нарушение на права на трети лица. Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и пазите CINE GRAND, нейните филиали, както и служители, директори, служители, предприемачи, агенти, лицензианти и доставчици от и срещу всякакви загуби, задължения, разходи, щети и разходи, включително разумни адвокатски такси и съдебни разноски, които произтичат или са резултат от: (I) всяко нарушение на настоящото споразумение, (II) всяко потребителско съдържание, което вие изпращате, публикувате, предавате, предоставяте или не успяват да актуализирате, и (III) сте в нарушение на правата на трети лица. Ако вие причините техническо прекъсване на сайта или на системите, предаващи сайт за вас или други лица, Вие се съгласявате да отговаряте за всякакви загуби, задължения, щети и разходи, включително разумни адвокатски хонорари и съдебни разноски, които произтичат или са в резултат на това прекъсване.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията, публикувана на този сайт не е предназначена за осигуряване на финансова или друга помощ, или да се разбира като покана или внушение за търговия със сигурността на CINE GRAND, или на която и да е друга компания. Минали дейности и финансови резултати на CINE GRAND не трябва да се вземат предвид и да не се приемат като показатели за бъдещо представяне.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този договор представлява пълното правно споразумение между Вас и CINE GRAND и засяга използването на Сайта, като изцяло замества всякакви предишни споразумения между Вас и CINE GRAND във връзка със сайта.

Вие се съгласявате, че CINE GRAND може да Ви изпраща уведомления, включително такива, отнасящи се до промени на настоящото споразумение и публикации в сайта.

You agree to comply with all laws, rules and regulations applicable to your use of the Site.

Вие се съгласявате, че всяко нарушение или намерение за нарушение на настоящото споразумение ще доведе до непоправими вреди, за които щетите не са адекватно средство за защита и следователно, в допълнение към своите права и обезщетения, които са предоставени от закона. CINE GRAND има право да потърси незабавно справедливо обезщетение, включително налагане на възбрана.

Вие се съгласявате, че ако CINE GRAND не упражни или не приложи свое законно право или мярка, съдържащи се в настоящото споразумение, или от които CINE GRAND би извлякал полза, то такова неизпълнение няма да се счита за официален отказ от правата на CINE GRAND и тези права или средства за защита ще продължават да бъдат на разположение на CINE GRAND.

Ако, който и да е компетентен съд реши и отсъди по такива въпроси, че някоя от разпоредбите на настоящото споразумение е недействителна, то тази разпоредба ще бъде премахната от настоящото споразумение, без да засяга останалата част от условията, описани тук.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящото споразумение се урежда от и е изработено с цялото уважение и съответствие със законите на България. Всеки спор относно тълкуването или резултат на това споразумение и/или ползване на сайта, трябва да бъде решен в съдилищата на България.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

CINE GRAND си запазва правото по свое усмотрение да прекрати достъпа Ви до всички или част от сайта, със или без предизвестие, поради някаква причина или без причина, включително без ограничение при наличие на ваше нарушение на настоящото споразумение.

ВЪПРОСИ

Ако имате някакви въпроси относно настоящото споразумение можете да се свържете с нас както следва:

* Можете да изпратите Вашaта заявка за информация на следния имейл адрес: bg.guestsupport@cinegrand.com

* Можете да изпратите Вашaта заявка за информация на следния адрес: бул. Аресеналски 2, ет.2, гр. София.